Galerie

 • LEK-Larve

  LEK-Larve

  8.305
  0
  0
 • Brachionus plicatilis

  Brachionus plicatilis

  10.903
  0
  0
 • Palaemon elegans

  Palaemon elegans

  8.531
  0
  0
 • LEK Larve Zoea Stadium 5

  LEK Larve Zoea Stadium 5

  28.958
  0
  0
 • Diademseeigel

  Diademseeigel

  9.860
  0
  0
 • Schneckengelege (Euplica sp.)

  Schneckengelege (Euplica sp.)

  10.103
  0
  0
 • Flohkrebs

  Flohkrebs

  8.379
  0
  0
 • Copepode calanoid

  Copepode calanoid

  10.419
  0
  0
 • A. tomentosus Weibchen

  A. tomentosus Weibchen

  5.843
  0
  0
 • Copepoden-Nauplie

  Copepoden-Nauplie

  10.710
  0
  0